Giao dịch theo nhận dạng biểu đồ

Ưu điểm

Dựa vào các mẫu hình nến để đưa ra quyết định mua hoặc bán

Có thể dựa vào các mẫu hình nên đã thiết lập sẵn hoặc tự thiết lập mẫu hình nến của riêng mình.
Giúp tăng tỉ lệ chiến thắng trên thị trường.